سی و چهارمین شماره هفته نامه فرهنگی هنری بیان اهواز به مناسبت روز خبرنگار

سی و چهارمین شماره هفته نامه فرهنگی هنری بیان (ویژه روز خبرنگار ) را عصر روز یکشنبه ۱۷ مرداد ماه ۱۴۰۰ از دکه های مطبوعاتی اهواز و شهرستان ها تهیه کنید . این شماره با آثاری از نویسندگان و خبرنگاران زیر منتشر شد ✍دکتر سید محمدرضا موالی زاده ✍دکتر خالد لویمی ✍دکتر محمد کیانوش راد […]

سی و چهارمین شماره هفته نامه فرهنگی هنری بیان (ویژه روز خبرنگار ) را عصر روز یکشنبه ۱۷ مرداد ماه ۱۴۰۰ از دکه های مطبوعاتی اهواز و شهرستان ها تهیه کنید . این شماره با آثاری از نویسندگان و خبرنگاران زیر منتشر شد

✍دکتر سید محمدرضا موالی زاده
✍دکتر خالد لویمی
✍دکتر محمد کیانوش راد
✍عبدالله سلامی
✍دکتر لفته منصوری
✍دکتر محمد جوروند
✍محمد مالی
✍دکتر سعید فاخر نسب
✍دکتر مهدی مکارمی
✍امیر انواری
✍دکتر عارف دورقی
✍دکتر عادل حیدری (شوش)
✍محمد شریفی
✍مهدی مرزوق
✍دکتر محمد دورقی
✍سیدجاسم موسوی
✍مهناز بنی تمیم
✍محمد چوپان
✍حسن نسیمی
✍معصومه صالحی
✍سعید حمیدیان مقدم
✍عارف چنانی
✍دکتر منصور کاووسی
✍سید نشعان آلبوشوکه
✍نعیم حمیدی