آیت الله فرحانی : خوزستان تشنه عدالت است ، بسیاری از مسئولان در جریان چالش های امروز استان بودند

خوزستان تشنه عدالت است ، بسیاری از مسئولان در جریان چالش های امروز استان بودند .آیت الله فرحانی نماینده مجلس خبرگان در مراسم تشییع پیکر شهید ضرغامپور در ماهشهر خطاب به شهروندان اعلام کرد : مطالبات شما در خصوص خشکسالی و تر سالی و حق آبه و رودخانه های خوزستان و اشتغال بومی و …همه […]

خوزستان تشنه عدالت است ، بسیاری از مسئولان در جریان چالش های امروز استان بودند .آیت الله فرحانی نماینده مجلس خبرگان در مراسم تشییع پیکر شهید ضرغامپور در ماهشهر خطاب به شهروندان اعلام کرد : مطالبات شما در خصوص خشکسالی و تر سالی و حق آبه و رودخانه های خوزستان و اشتغال بومی و …همه بر حق است

این مطالبات مورد تایید و تاکید رهبر انقلاب است و امید داریم دولت آینده ، دولتی باشد که بر خلاف گذشتگان به طرح های مورد نظر رهبری در خصوص خوزستان و ایران جامه عمل بپوشاند.حاج آقای ادیانی نماینده رهبری در ناجا و سردار صالحی فرمانده ناجا خوزستان و سایر مسولین در جریان مطالبه حق خوزستان بوده و جلسه پیگیری مطالبات را ماه گذشته با حضورچهره های اجتماعی تشکیل داده بودند.خوزستان تشنه عدالت و البته یار همیشگی ولایت و انقلاب بوده و هست و شاهد این هم یاری ، این شهید و قربانی در عید قربان جهت تایید انقلاب با خون شهدا میباشد