دکتر عادل حیدری بعنوان نماینده ویژه استاندار خوزستان در کشور عراق معرفی شد

طی حکمی آقای دکتر عادل حیدری بعنوان نماینده ویژه استاندار خوزستان در کشور عراق معرفی شد.مراسم معارفه دکتر حیدری در حاشیه همایش راهکارهای روان سازی تجاری خوزستان با عراق در حضور آقای قاسم رستمی مشاور معاون اول رئیس جمهور در امور عراق و نجات نیا رایزن سابق اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در عراق و جمع […]

طی حکمی آقای دکتر عادل حیدری بعنوان نماینده ویژه استاندار خوزستان در کشور عراق معرفی شد.مراسم معارفه دکتر حیدری در حاشیه همایش راهکارهای روان سازی تجاری خوزستان با عراق در حضور آقای قاسم رستمی مشاور معاون اول رئیس جمهور در امور عراق و نجات نیا رایزن سابق اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در عراق و جمع کثیری از تجار و بازرگانان دو کشور در تالار امام رضا (ع) در شهرک نفت اهواز انجام شد.

996512785452912405101