همایون قنواتی:باید به تمام مردم خوزستان نگاه شود و متناسب با علایق آنها برنامه های فرهنگی را طراحی کرد

یکی از گره های فرهنگی در استان بی اعتمادی نسبت به فضای هنری و فرهنگی است علت آن هم این است که اکثر کارهای فرهنگی توسط نهادهای دولتی انجام گرفته است در حالیکه باید به سمتی حرکت کرد تا فعالیت های فرهنگی توسط مردم و موسسات فرهنگی صورت گیرد.همایون قنواتی مدیر کل اداره فرهنگ و […]

یکی از گره های فرهنگی در استان بی اعتمادی نسبت به فضای هنری و فرهنگی است علت آن هم این است که اکثر کارهای فرهنگی توسط نهادهای دولتی انجام گرفته است در حالیکه باید به سمتی حرکت کرد تا فعالیت های فرهنگی توسط مردم و موسسات فرهنگی صورت گیرد.همایون قنواتی مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان در گفتگویی در خصوص سایت های محلی استان اظهار داشت:اداره کل ارشاد خوزستان از تمام  خبرگزاری ها مطبوعات و سایت های محلی استان حمایت خواهد کرد.

88888

وی ادامه داد: چهار محوری که انتظار داریم سایت های استان و مطبوعات روی آن کار کنند توجه به موضوعات قرآنی و مفاهیم دینی ، اقتصاد مقاومتی و تقویت فضای فرهنگی و همدلی در استان است.مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان با اشاره به گره های فرهنگی استان اظهار داشت:یکی از گره های فرهنگی در استان بی اعتمادی نسبت به فضای هنری و فرهنگی است  علت آن هم این است که اکثر کارهای فرهنگی توسط نهادهای دولتی انجام گرفته است در حالیکه باید به سمتی حرکت کرد تا فعالیت های فرهنگی توسط مردم و موسسات فرهنگی صورت گیرد.وی افزود: عمده مسائل مطرح شده در حوزه فرهنگ بیشتر جنبه تبلیغاتی داشته است فعالیت های فرهنگی باید همراه با اعتقادات مردم و نیازهای فرهنگی استان باشد.همایون قنواتی گفت: باید به تمام مردم خوزستان نگاه شود و متناسب با علایق آنها برنامه های فرهنگی را طراحی کرد اقوام زیادی در استان زندگی می کنند وباید در برنامه ریزی به این موضوع توجه ویژه داشت.وی تاکید کرد:بر اساس سلایق شخص و سیاسی در حوزه فرهنگ تصمیم گیری نخواهیم کرد نگاهمان معطوف به قانون، رهنمودهای مقام معظم رهبری،مصوبات شورای عالی انقلاب اسلامی و سیاست ها فرهنگی دولت است  ما بر این چهار محور برنامه های فرهنگی استان را دنبال خواهیم کرد و خارج از اینها عمل نخواهیم کرد.