پارک علم و فناوری خوزستان امسال هشت میلیاردریال قرارداد منعقد کرد

رییس پارک علم و فناوری استان خوزستان گفت: ارزش قراردادهای بسته شده پارک علم و فناوری استان با دستگاه های اجرایی خوزستان امسال به هشت میلیارد ریال رسیده است.مختاریˈ در نشست شورای پژوهش استان در محل اداره امور پژوهشی استانداری خوزستان گفت: امسال ارزش قراردادهایی که پارک علم و فناوری خوزستان با دستگاه های اجرایی […]

رییس پارک علم و فناوری استان خوزستان گفت: ارزش قراردادهای بسته شده پارک علم و فناوری استان با دستگاه های اجرایی خوزستان امسال به A04155781هشت میلیارد ریال رسیده است.مختاریˈ در نشست شورای پژوهش استان در محل اداره امور پژوهشی استانداری خوزستان گفت: امسال ارزش قراردادهایی که پارک علم و فناوری خوزستان با دستگاه های اجرایی منعقد کرده است خوزستان را در رتبه دوم کشور در بین پارک های علوم و فناوری قرار داده است.وی بیان داشت: امسال پارک علم و فناوری خوزستان دور دوم پنج ساله فعالیت خود را آغاز کرده است.مختاری در ادامه بیان داشت: متوسط هزینه ایجاد اشتغال توسط پارک علم و فناوری در کشور200 میلیون ریال برای هر نفر برآورد شده است، این در حالی است که پارک علم و فناوری خوزستان با ایجاد 150 فرصت شغلی به ازای هر نفر فرصت اشتغالی که ایجاد کرده است 50 میلیون ریال هزینه کرده است.مدیر امور پژوهشی دانشگاه شهید چمران اهواز همچنین در ادامه این جلسه با اشاره به برنامه های تعیین شده به منظور برگزاری نمایشگاه هفته پژوهش بیان داشت: نمایشگاه هفته پژوهش در 25 آذر ماه در محل نمایشگاه دایمی برگزار شود.ˈ حاجی کلاییˈ در ادامه افزود: دو کار عمده برای هفته پژوهش امسال در نظر گرفته شده است که از آن جمله می توان به برگزاری نمایشگاه هفته پژوهش اشاره کرد که باید با هفته پژوهش سال های گذشته متفاوت باشد.وی گفت: برگزاری کنفرانس های تخصصی با حضور مسولان از برنامه هایی که امسال باید در نمایشگاه هفته پژوهش در نظر گرفته شود و همچنین تشکیل سازه های ماکارونی در برنامه های امسال قرار دارد.مدیر امور پژوهشی دانشگاه شهید چمران اهواز افزود: همچنین امسال کارگاه هایی برای آشنایی هر چه بیشتر در مورد نحوه پروپوزال نویسی برگزارمی شود و در نمایشگاه امسال مجری پژوهشی برای معرفی هر چه بیشتر نمایشگاه به بازدید کنندگان نیز تعیین می شود.