صفایی:ایجاد اشتغال توسط مراکز کاریابی خوزستان 27 درصد رشد یافت

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان گفت: ایجاد اشتغال توسط مراکز کاریابی استان از آغاز امسال تا کنون نسبت به مدت مشابه پارسال 27 درصد رشد نشان می دهد.ˈ هوشمند صفاییˈ اظهار داشت: از ابتدای امسال تا کنون یک هزار و 890 نفر افراد جویای کار در استان توسط مراکز کاریابی جذب بازار کار […]

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان گفت: ایجاد اشتغال توسط مراکز کاریابی استان از آغاز امسال تا کنون نسبت به مدت مشابه پارسال 27 درصد رشد نشان می دهد.ˈ هوشمند صفاییˈ اظهار داشت: از ابتدای امسال تا کنون یک هزار و 890 نفر افراد جویای کار در استان توسط مراکز کاریابی جذب بازار کار شده اند که نسبت به مدت مشابه پارسال 27 درصد رشد نشان می دهد.وی افزود : تعداد جویندگان کار ثبت نام شده در کاریابی ها 12 هزار و 466 نفر بوده که از این تعداد سه هزار و 180نفر زن و 9 هزار و 82 نفر مرد هستند و از لحاظ میزان تحصیلات نیز 37 درصد از ثبت نام شدگان زیر دیپلم ، 21 درصد دیپلم و 42 درصد فارغ التحصیل دانشگاه ها هستند.

81274500-5886852

صفایی در ادامه با اشاره به نیاز بازار کار به افراد متخصص و دارای مهارت فنی و حرفه ای، از ثبت نام شدگان خواست با کسب مهارت فنی، سطح توانایی های خود را افزایش دهند تا بدین وسیله زودتر وارد بازار کار شوند.مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان گفت: در حال حاضر تعداد 34 مرکز کاریابی غیردولتی داخلی و یک مرکز کاریابی بین المللی در سطح استان فعال هستند و تعداد فرصت های شغلی اعلام شده به آن ها سه هزارو 857 مورد است.دبیر کارگروه اشتغال استان با اشاره به موضوع بند«و» ماده 80 برنامه پنجم توسعه مبنی بر معافیت کارفرمایان از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما در به کارگیری نیروی جدید افزود: تا پایان تیرماه سال جاری به ترتیب 440 کارفرما و 1198 نفر از مزایای این قانون بهره مند شده اند.وی تصریح کرد: همچنین مراجعه کنندگان به دفاتر کاریابی نسبت به مدت مشابه پارسال، در میان کارفرمایان 36 درصد و کارجویان 32 درصد افزایش داشته است.صفائی بیان داشت: با توجه به فرصت باقی مانده تا پایان برنامه پنجم توسعه (29/12/94) شمار بیشتری از متقاضیان از مزایای این قانون بهره مند می شوند.