در هفته دولت از 6 دستگاه برتر خوزستان تجلیل می شود

مدیر کل منابع انسانی و تحول اداری استانداری خوزستان گفت: شش اداره، سازمان و نهاد دولتی برتر امسال به مناسبت بزرگداشت ˈهفته دولتˈ در خوزستان مورد تجلیل قرار می گیرند.ˈ قاسم سواریˈ شنبه در حاشیه نشست شورای پژوهش خوزستان دراداره امور پژوهشی استان اظهار داشت: امسال برگزاری جشنواره شهید رجایی در جهت بزرگداشت هفته دولت […]

مدیر کل منابع انسانی و تحول اداری استانداری خوزستان گفت: شش اداره، سازمان و نهاد دولتی برتر امسال به مناسبت بزرگداشت ˈهفته دولتˈ در خوزستان مورد تجلیل قرار می گیرند.ˈ قاسم سواریˈ شنبه در حاشیه نشست شورای پژوهش خوزستان دراداره امور پژوهشی استان اظهار داشت: امسال برگزاری جشنواره شهید رجایی در جهت بزرگداشت هفته دولت به عهده استان ها محول شده است و استاندار خوزستان مقرر کرده است این جشنواره در استان برگزار شود.وی با اشاره به اینکه این جشنواره چهارم شهریور ماه امسال برگزار می شود بیان داشت: در این جشنواره از دستگاه ها و کارمندان نمونه تجلیل می شود و شش دستگاه با عنوان برتر و 18 دستگاه خوب ارزیابی شده اند .سواری در ادامه بیان داشت: 55 سهمیه برای دستگاه هایی که تجلیل می شوند به عنوان هدیه در نظر گرفته شده است و این دستگاه ها بر اساس یک سری شاخص ها از جمله تکریم ارباب رجوع، میزان انضباط کاری، مهارت شغلی، ارتقای بهره وری و فناوری و بسیاری شاخص های دیگر ارزیابی شده اند.وی گفت: همچنین حضور فعال ادارات، نهادها و سازمان ها در جلسات از جمله شاخص های انتخاب دستگاه برتر است.

81274465-5886806