دو شناور در اروندکنار آبادان دچار آتش سوزی شدند

دو لنج چوبی باری روز جمعه در بندر تجاری اروندکنار آبادان به طور کامل در آتش سوختند.مسوول واحد آتش نشانی شهردای اروندکنار در خصوص این حادثه  گفت: این آتش سوزی مقارن ساعت هشت و 30 دقیقه صبح به ایستگاه آتش نشانی اروندکنار اطلاع داده شد.ˈ حسین صادقی خواه ˈ با اشاره به دور کردن شناورها […]

دو لنج چوبی باری روز جمعه در بندر تجاری اروندکنار آبادان به طور کامل در آتش سوختند.مسوول واحد آتش نشانی شهردای اروندکنار در خصوص این حادثه  گفت: این آتش سوزی مقارن ساعت هشت و 30 دقیقه صبح به ایستگاه آتش نشانی اروندکنار اطلاع داده شد.ˈ حسین صادقی خواه ˈ با اشاره به دور کردن شناورها و لنج های تجاری مجاور به منظور جلوگیری از سرایت آتش افزود: چهار دستگاه خودروی آتش نشانی از آتش نشانی اروندکنار، اداره بندر و دریانوردی و آتش نشانی آبادان پس از اطلاع از این حادثه برای خاموش کردن آتش به محل اعزام شدند.

وی اظهار کرد: آتش از قسمت موتورخانه یکی از شناورها آغاز و به شناور دیگر سرایت کرد.مسوول واحد آتش نشانی شهرداری اروندکنار با اشاره به وارد آمدن خسارت به دو لنج باری دیگر در این حادثه گفت: خوشبختانه به کسی آسیب نرسید و آتش به طور کامل مهار گردید.صادقی خواه اضافه کرد: علت آتش سوزی و میزان خسارت وارده از سوی کارشناسان اداره بندر و دریانوردی آبادان در حال بررسی است.