مقتدایی در شورای اداری اعلام کرد:متعهد به تامين امنيت اجتماعي در استان هستيم

استاندار خوزستان گفت: استان ما از هر حيث با اهميت است؛ 44 درصد واردات كشور از نظر وزني و 17 درصد صادرات از طريق خوزستان است.عبدالحسن مقتدايي در جلسه شوراي اداري استان اظهاركرد: ما متعهد به تامين امنيت اجتماعي در استان هستيم و به​همين منظور قرار شده براي هر نوع خودرو و هر منطقه استان […]

استاندار خوزستان گفت: استان ما از هر حيث با اهميت است؛ 44 درصد واردات كشور از نظر وزني و 17 درصد صادرات از طريق خوزستان است.عبدالحسن مقتدايي در جلسه شوراي اداري استان اظهاركرد: ما متعهد به تامين امنيت اجتماعي در استان هستيم و به​همين منظور قرار شده براي هر نوع خودرو و هر منطقه استان نسخه خاص به منظور تردد در جاده​هاي استان پيچيده شود.

9302x15x0x22987

وي افزود: به منظور اجراي طرح جامع ترافيك در استان بخشي از مساعدت​ها و كمك​ها بايد از سوي دستگاه​هاي دولتي و صنعتي استان و بخشي ديگر بايد از سوي كارخانجات استان صورت گيرد.مقتدايي تصريح​كرد: ظرفيت جاده​اي در نقاط مختلف كشور مشابه نيست و شباهتي به هم ندارد. خوزستان فرهنگ ترافيكي خاص خود را دارد و براي حل گره ترافيكي آن نيازمند نسخه​اي ويژه براي استان هستيم.استاندار خوزستان خاطرنشان​كرد: با توجه به محدوديت منابع، مهم​ترين برنامه ما براي كاهش تصادفات، بحث آموزش و اصلاح رفتارهاي نادرست اجتماعي به عنوان برنامه​اي ميان​مدت و كوتاه​مدت است كه از ابتداي مهرماه بخش​هايي از اين طرح مانند اعمال ممنوعيت سبقت خودروهاي سنگين در جاده​هاي استان و اعمال محدوديت در سرعت حركت اين وسايط نقليه كه قابل انجام است، عملياتي مي​شود.وي ادامه​داد: در كنار اجراي طرح ملي، طرح ترافيك نيز در چارچوب قانون و مقررات تعريف و تدوين مي​شود.مقتدايي گفت: در يك حادثه تصادف 12 نفر كشته مي​شوند و از سوي ديگر مشاهده مي​شود كه در نقاط ديگري در استان در سه حادثه تعرض به هم با اسلحه نيز 12 نفر كشته مي​شوند. هر دو حادثه ناشي از رفتارهاي غير اجتماعي است. تفاوت اين دو حادثه در تناسب جرم و مجازات است. به اين معني كه در حادثه تصادف فقط راننده مسبب كشته شدن 12 نفر است در حالي كه نسبت به آن حساسيتي وجود ندارد.