شکرخدا موسوی:اعتبارات لازم برای شهرستان حمیدیه تأمین شده اما دراین شهرستان مشکل مدیریتی داریم.

نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه وکارون در مجلس گفت: با تبدیل حمیدیه و کارون به شهرستان بودجه های عمرانی آنها ۱۰ الی ۱۲ برابر افزایش پیدا کرد.سیدشکرخدا موسوی  با بیان اینکه پراکندگی شهر اهواز باعث بی توجهی مسئولان به مناطق حاشیه شده بود اظهارکرد: هدف از تبدیل بخش های حمیدیه و کارون به شهرستان تقویت […]

نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه وکارون در مجلس گفت: با تبدیل حمیدیه و کارون به شهرستان بودجه های عمرانی آنها ۱۰ الی ۱۲ برابر افزایش پیدا کرد.سیدشکرخدا موسوی  با بیان اینکه پراکندگی شهر اهواز باعث بی توجهی مسئولان به مناطق حاشیه شده بود اظهارکرد: هدف از تبدیل بخش های حمیدیه و کارون به شهرستان تقویت آنها از لحاظ فرهنگی و اقتصادی بود.وی افزود: با تبدیل حمیدیه و کارون به شهرستان بودجه‌های عمرانی آنها 10 الی 12 برابر افزایش پیدا کرد.

IMG15450061

نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه وکارون در مجلس با اشاره به اینکه در سالهای گذشته 14 روستای بزرگ شهرستان حمیدیه دارای انشعابات گاز نبودند عنوان کرد: از سال گذشته تا کنون 4 روستای حمیدیه دارای لوله کشی گاز شدند و اعتبارات لازم برای گاز رسانی به 6 روستای دیگر تأمین شده است.وی بیان کرد: بازسازی جاده های درون شهری حمیدیه و احداث پل در مسیر روستای خسرج به شاوور از دیگر پروژه های عمرانی شهرستان حمیدیه است.موسوی اضافه کرد: اعتبارات لازم برای شهرستان حمیدیه تأمین شده اما در شهرستان حمیدیه مشکل مدیریتی داریم.نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه وکارون در مجلس یادآور شد: بودجه شهرستان کارون قبل از تبدیل شدن آن به شهرستان 4میلیارد تومان بود که با تبدیل شدن آن به شهرستان بودجه عمرانی آن 20 میلیارد تومان شد.وی افزود: برای پیشرفت شهرستان کارون علاوه بر بودجه شهرستان هزینه هایی از شرکت فولاد خوزستان تأمین شده است.موسوی درباره مشکلات آب شرب شهرستان کارون عنوان کرد: بخش عمده آب غدیر به غرب اهواز منتقل شده و متأسفانه لوله های شهرستان کارون توانایی انتقال آب شرب را ندارند.