الهه موالی زاده:نگاه جنسیتی داشتن به محیط کار، غلط است

مدیرکل امور بانوان استانداری خوزستان گفت: نگاه جنسیتی داشتن به محیط کار، غلط است و این که بخواهند با نگاه جنسیتی کارها را زنانه و مردانه کنند، ما را آزار می‌دهد.الهه موالی‌زاده اظهار کرد: اگر هدف ایجاد آرامش و آسایش برای زنان باشد خوب است ولی نه این که بین زن و مرد دیوار بکشند […]

مدیرکل امور بانوان استانداری خوزستان گفت: نگاه جنسیتی داشتن به محیط کار، غلط است و این که بخواهند با نگاه جنسیتی کارها را زنانه و مردانه کنند، ما را آزار می‌دهد.الهه موالی‌زاده اظهار کرد: اگر هدف ایجاد آرامش و آسایش برای زنان باشد خوب است ولی نه این که بین زن و مرد دیوار بکشند و ارتباط آنها با هم را قطع کنند.

9303x17x0x41167

وی افزود: این که محل استقرار زن و مرد به نوعی باشد که آرامش هر دو را به دنبال داشته باشد، حمایت می‌شود، ولی این که با تفکیک جنسیتی، زن‌ها برای انجام امور تنها به کارمندان زن و مردها تنها به کارمندان مرد مراجعه کنند، اصلا عملی نیست.موالی‌زاده ادامه داد: در بحث مشاغل، داشتن نگاه جنسیتی و نام بردن از عناوینی مانند شغل مردانه و شغل زنانه را نمی‌پسندیم مگر در برخی حوزه‌های پزشکی و کارهای بسیار سخت از جمله کار در معادن.مدیرکل امور بانوان استانداری خوزستان تصریح کرد: در خدمات‌رسانی عام، تفکیک کردن زنان و مردان معقول نیست.