شهردار منتخب شورای شهر اندیمشک تایید نشد

 سخنگوی شورای اسلامی شهر اندیمشک گفت:صلاحیت فرد منتخب از سوی شورای اسلامی شهر اندیمشک برای تصدی پست شهرداری به دلیل بازنشسته بودن تایید نشد.ˈکرامت میری ˈ اعلام کرد:ˈماشاالله میرعالیˈ گزینه انتخابی از سوی شورای اسلامی شهر اندیمشک برای تصدی پست شهرداری ،به دلیل عدم شرایط احراز رد صلاحیت شد. وی افزود:این تصمیم از سوی مدیر […]

 سخنگوی شورای اسلامی شهر اندیمشک گفت:صلاحیت فرد منتخب از سوی شورای اسلامی شهر اندیمشک برای تصدی پست شهرداری به دلیل بازنشسته بودن تایید نشد.ˈکرامت میری ˈ اعلام کرد:ˈماشاالله میرعالیˈ گزینه انتخابی از سوی شورای اسلامی شهر اندیمشک برای تصدی پست شهرداری ،به دلیل عدم شرایط احراز رد صلاحیت شد.

وی افزود:این تصمیم از سوی مدیر کل امور شهری و شوراهای استان خوزستان و براساس بند ب ماده 65 قانون برنامه پنجم مبنی بر ممنوعیت بکارگیری افراد بازنشسته به شورای اسلامی این شهر ابلاغ گردید.ماشاالله میرعالی با هفت رای اعضای شورای اسلامی شهر اندیمشک به عنوان شهردار انتخاب و برای طی مراحل قانونی به استانداری خوزستان معرفی شده بود.میرعالی دومین شهردار انتخابی این دوره شورای اسلامی شهر اندیمشک بود.ˈ محمد شریفی مقدم ˈ شهردار سابق اندیمشک پس از هفت ماه تصدی این پست هشتم تیرماه امسال با رای اعضای شورای اسلامی این شهر عزل شد.