عبدالنبی هاشمی به عنوان رئیس دانشگاه صنعت نفت منصوب شد

با حکم وزیر نفت دكتر عبدالنبی هاشمی به عنوان رئیس دانشگاه صنعت نفت منصوب شد.  بیژن زنگنه در حکمی دكتر عبدالنبی هاشمی را به عنوان رئیس دانشگاه صنعت نفت منصوب کرد.وزیر نفت ارتقا مستمر کیفیت آموزشی و سطح علمی دانشگاه با تقویت گروه های آموزشی، توسعه فعالیت پژوهشی استادان و گسترش همکاری های علمی و […]

با حکم وزیر نفت دكتر عبدالنبی هاشمی به عنوان رئیس دانشگاه صنعت نفت منصوب شد.  بیژن زنگنه در حکمی دكتر عبدالنبی هاشمی را به عنوان رئیس دانشگاه صنعت نفت منصوب کرد.وزیر نفت ارتقا مستمر کیفیت آموزشی و سطح علمی دانشگاه با تقویت گروه های آموزشی، توسعه فعالیت پژوهشی استادان و گسترش همکاری های علمی و پژوهشی با دانشگاه ها و مراکز علمی و تخصصی داخل و خارج کشور، را از اهم وظایف رئیس جدید دانشگاه صنعت نفت عنوان کرده است.وی همچنین در نامه ای جداگانه، از زحمات دکتر غلامرضا راشد در دوره تصدی این مسئولیت قدردانی کرد.