بخشنامه عجیب و غریب مقتدایی/انتصابات درون سازمانی با هماهنگی استانداری!!

عبدالحسن مقتدایی استاندار خوزستان در خصوص انتصابات درون سازمانی نیروهای ستادی بخشنامه ای  خطاب به مدیران کل و روسای سازمان ها صادر کرد.  در این بخشنامه آمده است:”از آنجا که اخیراً گزارشاتی در خصوص انتصاب مسئولین استانی، شهرستانی و بخش ها بدون هماهنگی با استانداری و فرمانداری ها واصل شده است، بدینوسیله موکداً اعلام می […]

عبدالحسن مقتدایی استاندار خوزستان در خصوص انتصابات درون سازمانی نیروهای ستادی بخشنامه ای  خطاب به مدیران کل و روسای سازمان ها صادر کرد.
1
 در این بخشنامه آمده است:”از آنجا که اخیراً گزارشاتی در خصوص انتصاب مسئولین استانی، شهرستانی و بخش ها بدون هماهنگی با استانداری و فرمانداری ها واصل شده است، بدینوسیله موکداً اعلام می دارد به لحاظ بهره گیری از وجود افراد صاحب صلاحیت و تخصص در پست های مربوطه و جلوگیری از دخالت افراد حقیقی و حقوقی غیر مرتبط ضمن توجه به جوانب مختلف در امر انتصابات درون سازمانی نیروهای ستادی، ترتیبی اتخاذ نمائید که از طریق معاونت ذیربط در استانداری و کسب موافقت فرمانداران نسبت به انتصاب مسئولین مورد نظر اقدام شود.بدیهی است هماهنگی و انسجام در سطح مدیران شهرستان و بخش می تواند تاثیر بسزایی در اجرای طرح ها و برنامه های دولت داشته باشد.”
به گفته برخی صاحب نظران و مدیران باسابقه اجرایی این بخشنامه در تاریخ سیاسی استان در نوع خود بی نظیر است زیرا چنین بخشنامه ای حتی در دوره احمدی نژاد هم صادر نشده است.صدور اینگونه بخشنامه ها اولا”:هیچ جنبه قانونی ندارد و نمی تواند برای مدیران الزام آور باشد.
ثانیا”بدون تردید هر مدیری باتوجه به تخصص و اطلاع از حوزه کاری خود براساس نیارها و سطح توقعات آشنایی بیشتری با نیروهای تحت امر خود دارد لذا در بکارگیری آنها در هر بخش و واحدی تخصص و کارآمدی را مقدم می دارد ،اما صدور این بخشنامه می تواند باعث اعمال سلیقه نیروهای سیاسی خارج از مجموعه سازمان ها گردد.و نیروها بیشتر طبق امیال افراد گزینش خواهند شد نه براساس شایستگی و کارآمدی!
ثالثا:انتظار می رود هیات دولت و معاونت راهبردی و برنامه ریزی رییس جمهور با اتخاذ چنین تصمیمات خلاف قانون و شوون استانداران برخورد نماید.