نهمین شماره بیان اهواز منتشر شد

نهمین شماره هفته نامه فرهنگی هنری بیان (ویژه روز خبرنگار ) را روز جمعه ۱۷ مرداد ماه از دکه های مطبوعاتی اهواز شهرستان ها تهیه کنید . این شماره با آثاری از نویسندگان و خبرنگاران زیر منتشر شد ✍عباس عبدی ✍غسان بن جدو ✍نجاح محمد علی ✍آیت الله عبدالکریم فرحانی ✍دکتر لفته منصوری ✍دکتر غلامرضا […]

نهمین شماره هفته نامه فرهنگی هنری بیان (ویژه روز خبرنگار ) را روز جمعه ۱۷ مرداد ماه از دکه های مطبوعاتی اهواز شهرستان ها تهیه کنید . این شماره با آثاری از نویسندگان و خبرنگاران زیر منتشر شد

✍عباس عبدی
✍غسان بن جدو
✍نجاح محمد علی
✍آیت الله عبدالکریم فرحانی
✍دکتر لفته منصوری
✍دکتر غلامرضا جعفری
✍دکتر سید رضا میرزاده
✍دکتر محسن بهاروند
✍دکتر عادل حیدری
✍دکتر زینب شریفی
✍محمد مالی
✍سید محمد حسن الشبری
✍کوروش مودت
✍دکتر ریاض فرحانی
✍یاسر زابیه
✍محمد شریفی
✍دکتر عاشور سواری پور
✍محمد جوپان
✍حمزه صیاحی
✍سید لطیف فاضلی
✍سید نشعان آلبوشوکه
✍امیر شریفی
✍عباس مدحجی
✍سید طالب مولا
✍نعیم حمیدی

 

 صفحه ویژه بزرگداشت مقام مرحومان احمد کوتی ، دکتر بهاءالدین حزبئی و نزار مزرعه در شماره فوق منتشر شده است