زباله ها در پردیس اهواز جمع آوری نمی شود

صحنه ای که در عکس مشاهده می کنید حاشیه یکی از شهرهای فقیر نشین هند یا پاکستان نیست؛ اینجا اهواز است.تصویر نشان دهنده وضعیت مشمئز کننده انباشت زباله در کوی پردیس است که به گفته اهالی جمع آوری زباله ها و پاکسازی خیابان ها توسط شهرداری این منطقه به درستی انجام نمی شود و نتیجه […]

صحنه ای که در عکس مشاهده می کنید حاشیه یکی از شهرهای فقیر نشین هند یا پاکستان نیست؛ اینجا اهواز است.تصویر نشان دهنده وضعیت مشمئز کننده انباشت زباله در کوی پردیس است که به گفته اهالی جمع آوری زباله ها و پاکسازی خیابان ها توسط شهرداری این منطقه به درستی انجام نمی شود و نتیجه آن نیز بوجود آمدن چنین شرایط غیربهداشتی در سطح کوچه و خیابان است.پیش از این در محلات منطقه ۶ اهواز نیز بدلیل عدم جمع آوری زباله ها شاهد صحنه های ناپسندی بودیم

جهت اطلاع : پردیس ۴۱۰ واحدی کوثر