کلیه ادارات ؛ سازمان ها و بانک ها و اصناف خوزستان از پنج شنبه تا دوشنبه تعطیل است

کلیه ادارات ؛ سازمان ها و بانک ها و اصناف از پنج شنبه تا دوشنبه تعطیل است.سخنگوی ستاد مقابله با کرونای خوزستان: کلیه ادارات ؛ سازمان ها ؛ بانک ها و اصناف خوزستان از فردا به مدت ۵ روز تعطیل می باشد.لازم به ذکر است که فقط اصناف ضروری اجازه فعالیت خواهند داشت.

کلیه ادارات ؛ سازمان ها و بانک ها و اصناف از پنج شنبه تا دوشنبه تعطیل است.سخنگوی ستاد مقابله با کرونای خوزستان: کلیه ادارات ؛ سازمان ها ؛ بانک ها و اصناف خوزستان از فردا به مدت ۵ روز تعطیل می باشد.لازم به ذکر است که فقط اصناف ضروری اجازه فعالیت خواهند داشت.