عید منداییان اهواز در سایه کرونا فقط با حضور روحانیون صابئین برگزار شد

عید منداییان اهواز در سایه کرونا فقط با حضور روحانیون صابئین برگزار شد.صابئین در اهواز روز دوشنبه، سالروز میلاد حضرت یحیی در کنار رودخانه بی رمق کارون را گرامی داشتند.این عید «دهوا ادمانا» به معنی عید فرشته نام دارد که موسوم به «دخرانی» است و برای آن مناسک خاصی را به جا می آورند. امسال […]

عید منداییان اهواز در سایه کرونا فقط با حضور روحانیون صابئین برگزار شد.صابئین در اهواز روز دوشنبه، سالروز میلاد حضرت یحیی در کنار رودخانه بی رمق کارون را گرامی داشتند.این عید «دهوا ادمانا» به معنی عید فرشته نام دارد که موسوم به «دخرانی» است و برای آن مناسک خاصی را به جا می آورند. امسال با توجه به شیوع ویروس کرونا این عید تنها توسط رهبران مذهبی برگزار شد.