کارکنان آبفای روستایی خوزستان در برزخ نجمیع ، پایان قراردادها و بی حقوقی!

با تصویب ابلاغ دستور العمل تجمیع و ادغام تشکیلات سه شرکت آب و فاضلاب اهواز ، استان و روستایی از سوی وزارت نیرو ، در روزهای اخیر شاهد رخ نمایی و دو چندان شدن برخی مشکلات و چالش ها در حوزه مدیریت این سه شرکت در حال رخ نمایی است. 💠 الف – مهمترین این […]

با تصویب ابلاغ دستور العمل تجمیع و ادغام تشکیلات سه شرکت آب و فاضلاب اهواز ، استان و روستایی از سوی وزارت نیرو ، در روزهای اخیر شاهد رخ نمایی و دو چندان شدن برخی مشکلات و چالش ها در حوزه مدیریت این سه شرکت در حال رخ نمایی است.

💠 الف – مهمترین این مشکلات تصویب و ابلاغ بودجه شرکت آب و فاضلاب اهواز است که موجب گلایه و مورد انتقاد جدی کارشناسان می باشد

💠ب- اختلاف نظر وزارت نیرو و استاندار خوزستان در خصوص تعیین گزینه پیشنهادی جهت مدیریت سازمان جدید که از ادغام و تجمیع تشکیلات سه شرکت آب و فاضلاب اهواز ، استان و روستایی ایجاد شده است . این امر پروسه ادغام را به بزرخی برای کارکنان سه شرکت تبدیل کرده است

💠 چالش بزرگتر ، وضعیت شغلی و حقوق صدها کارمند، کارگر و آبدار شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خوزستان که در ۵ محور زیر خلاصه می شود

✔️۱- اتمام قرارداد خدمت حدود ۶۳۴ آبدار شرکت آبفار روستایی ؛ بدلیل عدم تعیین تکلیف مدیریت و تجمیع این شرکت با آبفای اهواز و استان ، در حال حاضر مدت تجدید عقد قرارداد بسیاری از آبداران منقضی شده و حدود ۶ ماه حقوق و مزایای آنان به تعویق افتاده است و خانواده های آنان بویژه در شرایط کنونی و تاثیر اپیدمی کرونا بر حوزه اقتصادی ، در عسر و حرج شدید به سر می برند

✔️۲- کارکنان طرحی شرکت آب و فاضلاب روستایی خوزستان حدود ۴ ماه است که حقوق و مزایای خود را دریافت نکرده و حق بیمه آنها طی ۲۰ ماه اخیر پرداخت نشده است

✔️۳- کارکنان رسمی ، قرارداد معین و پیمانی آبفار استان ، حقوق دو ماهه آنان پرداخت نشده و دفترچه بیمه آنان در مراکز درمانی بدلیل عدم تمدید قرار داد معتبر نبوده و از پذیرش ان امتناع می شود

✔️۴- نبود کلر جهت گندزدایی در اکثر تاسیسات آب روستایی ؛ بدلیل نبود منابع مالی و عدم امکان خرید کلر، آب بسیاری از روستاهای استان بدون گندزدایی در شبکه توزیع پمپاژ می شود که این امر باتوجه به هشدار اخیر استاندار خوزستان، می تواند مسبب مشکلاتی برای سلامت روستاییان گردد

✔️۵- بدلیل اینکه شرکت بیمه “آرمان” طرف قرار داد شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خوزستان است و از سویی آبفار حدود ۲۰ ماه حق بیمه کارکنان را پرداخت نکرده ، در حال حاضر هم شرکت مذکور از تمدید دفترچه های درمانی امتناع می ورزد هم مراکز درمانی کارکنان و کارگران آبفار را پذیرش نمی کنند

💠مزید بر این مشکلات عدم تعیین تکلیف تجمیع سه شرکت در استان موجب تشدید گرفتاری های کارکنان ، کارگران و آبداران شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خوزستان شده است