دریاچه خیابانی فاضلاب در کمپلو اهواز

پس زدگی و سرریز فاضلاب در خیابان اصلی کوی انقلاب (کمپلو) موجب شکل گیری دریاچه خیابانی و تصاعد بوی تعفن در این منطقه پرجمعیت و تجاری شده است .تصاویر فوق مربوط به سرریز فاضلاب در کوی انقلاب (کمپلو) اهواز حدفاصل چهارراه امیرکبیر تا قصرشیرین می باشد که علیرغم گذشت چند هفته و مراجعات مکرر شهروندان […]

پس زدگی و سرریز فاضلاب در خیابان اصلی کوی انقلاب (کمپلو) موجب شکل گیری دریاچه خیابانی و تصاعد بوی تعفن در این منطقه پرجمعیت و تجاری شده است .تصاویر فوق مربوط به سرریز فاضلاب در کوی انقلاب (کمپلو) اهواز حدفاصل چهارراه امیرکبیر تا قصرشیرین می باشد که علیرغم گذشت چند هفته و مراجعات مکرر شهروندان همچنان نابسامان می باشد