طی حکمی از سوی استاندار خوزستان، دکتر آیت حمیدی مدیرعامل سازمان تاکسیرانی کلانشهر اهواز شد

طی حکمی از سوی استاندار خوزستان، دکتر آیت حمیدی مدیرعامل سازمان تاکسیرانی کلانشهر اهواز شد.شریعتی استاندار خوزستان با صدور حکمی، مدیرعامل جدید سازمان تاکسیرانی کلانشهر اهواز را منصوب کرد.این انتصاب که با پیشنهاد موسی شاعری شهردار کلانشهر اهواز و امضاء دکتر غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان صورت گرفت، آیت حمیدی بعنوان مدیرعامل جدید سازمان تاکسیرانی کلانشهر […]

طی حکمی از سوی استاندار خوزستان، دکتر آیت حمیدی مدیرعامل سازمان تاکسیرانی کلانشهر اهواز شد.شریعتی استاندار خوزستان با صدور حکمی، مدیرعامل جدید سازمان تاکسیرانی کلانشهر اهواز را منصوب کرد.این انتصاب که با پیشنهاد موسی شاعری شهردار کلانشهر اهواز و امضاء دکتر غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان صورت گرفت، آیت حمیدی بعنوان مدیرعامل جدید سازمان تاکسیرانی کلانشهر اهواز تعیین گردید.

وی تا قبل از صدور این حکم، سمت معاونت اداره کل برنامه ریزی و بودجه شهرداری مرکزی اهواز را بر عهده داشته است.آیت حمیدی که دانشجوی مقطع دکتری در رشته مدیریت است، تاکنون مسئولیت های مختلفی همچون مدیرعامل سازمان آرامستانهای شهرداری اهواز، معاونت شهرداری منطقه هفت و معاونت سازمان زیباسازی را در سابقه دارد.گفتنی است تا پیش از صدور این حکم، محمد رستم منش عهده دار این مسئولیت بود که چندی پیش به افتخار بازنشستگی نائل آمد.