اعلام آمادگی اداره کل ارشاد خوزستان جهت راه اندازی شورای حل اختلاف اصحاب فرهنگ،هنر و رسانه

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان از آمادگی این اداره کل جهت راه اندازی شورای حل اختلاف اصحاب فرهنگ،هنر و رسانه استان خبر داد.به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان،محمد جوروند مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان صبح امروز،چهارشنبه ۲۷ فروردین در دیدار با عبدالعباس زبیدی نیا معاون قضایی و رئیس […]

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان از آمادگی این اداره کل جهت راه اندازی شورای حل اختلاف اصحاب فرهنگ،هنر و رسانه استان خبر داد.به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان،محمد جوروند مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان صبح امروز،چهارشنبه ۲۷ فروردین در دیدار با عبدالعباس زبیدی نیا معاون قضایی و رئیس امور شوراهای حل اختلاف استان ضمن تاکید و اعلام آمادگی جهت راه اندازی شورای حل اختلاف ویژه اصحاب فرهنگ،هنر و رسانه استان گفت: به منظور جلوگیری از حضور اصحاب فرهنگ،هنر و رسانه استان در محاکم قضایی و حفظ شان آنها،اهمیت صلح و سازش در دین مبین اسلام و آیات و روایات متعدد در این زمینه،خواستار راه اندازی هرچه سریع تر این شورا هستیم.

زبیدی نیا معاون قضایی و رئیس امور شوراهای حل اختلاف استان افزود: بر اساس رویکرد جدید قوه قضائیه، راه اندازی شعب ویژه و تخصصی در دستور کار ما قرار دارد و ما از راه اندازی شعبه ویژه اصحاب فرهنگ،هنر و رسانه استان استقبال می کنیم.در پایان جلسه مقرر شد، اعضاء پیشنهادی در اسرع وقت به دفتر امور شوراهای حل اختلاف خوزستان معرفی شوند تا نسبت به راه اندازی شعبه اقدام گردد.