فولاد خوزستان در ردیف بزرگترین صادر کنندگان فولاد ایران

آمار صادرات واحدهای بزرگ فولاد سازی کشور در سال ۹۸ رقم هفت میلیون و ۳۳ هزار و ۶۷۸ هزار تن را نشان می‌دهد که نسبت به سال ۹۷ افزایش ۲۷ درصدی دارد.بر اساس جداول آماری شرکت های ذوب آهن، فولاد مبارکه، خوزستان، هرمزگان، فولاد آلیاژی ایران، خراسان، کاوه جنوب، صبا فولاد، چادرملو و فولاد بناب […]

آمار صادرات واحدهای بزرگ فولاد سازی کشور در سال ۹۸ رقم هفت میلیون و ۳۳ هزار و ۶۷۸ هزار تن را نشان می‌دهد که نسبت به سال ۹۷ افزایش ۲۷ درصدی دارد.بر اساس جداول آماری شرکت های ذوب آهن، فولاد مبارکه، خوزستان، هرمزگان، فولاد آلیاژی ایران، خراسان، کاوه جنوب، صبا فولاد، چادرملو و فولاد بناب سال گذشته بیشترین رشد صادرات مربوط به صدور میلگرد فولاد بناب با یک هزار و ۸۹۴ درصد نسبت به عملکرد سال ۹۷ بود.

همچنین ذوب آهن، فولاد مبارکه، خوزستان، هرمزگان، فولاد آلیاژی ایران، خراسان، کاوه جنوب، چادرملو و فولاد بناب در اسفند ۹۸ در مجموع ۵۲۰ هزار و ۵۵۵ هزار تن صادرات داشتند که نسبت به اسفند ۹۷ رشد ۱۴ درصدی را نشان می دهد.بیشترین رشد صادرات اسفند ماه مربوط به میلگرد فولاد با ۴۱۶ درصد نسبت به ماه مشابه در سال ۹۷ دارد.

تولید ۲۰.۲ میلیون تن شمش فولادی

جداول آماری مورد بررسی گویای تولید ۲۰ میلیون و ۲۲۶ هزار و ۸۸۱ تن شمش فولادی توسط ۱۰ شرکت بزرگ در سال ۹۸ است که در مقایسه با سال ۹۷ رشد پنج درصدی دارد.بررسی عملکرد فولاد مبارکه، خوزستان، ذوب آهن، فولاد آلیاژی، گروه ملی صنعتی فولاد ایران، فولاد کاوه جنوب، خراسان، چادرملو، آهن و فولاد ارفع و فولاد بناب در سال گذشته نشان می دهد، فولاد بناب در زمینه شمش بیلت با کسب رشد ۹۶۵ درصدی بالاترین بازدهی نسبت به سال ۹۷ را داشت.علاوه بر این فولاد مبارکه (بهمراه تابعه) با تولید ۹ میلیون و ۱۲۵ هزار و ۶۵۱ تن شمش در سال ۹۸ بیشترین سهم تولید را به خود اختصاص داد.

تولیدات فولادی ۱۳.۳ میلیون تن

آمار تولیدات فولادی شرکت های بزرگ در سال گذشته رقم ۱۳ میلیون و ۳۷۸ هزار و ۶۶۹ تن را نشان می دهد که در مقایسه با سال ماقبل رشد ۶ درصدی دارد.عملکرد مجموع فولاد مبارکه، ذوب آهن،آذربایجان،خراسان، فولاد آلیاژی ایران، نورد و لوله اهواز، گروه ملی صنعتی فولاد، فولاد اکسین، ورق خودرو چهارمحال و بختیاری وفولاد بناب در زمینه تولیدات فولادی گویای آن است که فولاد بناب با رشد ۲۸۹ درصدی در این بخش بیشترین افزایش بازدهی را در سال ۹۸ داشت.همچنین مجموع فولاد مبارکه نیز با رقم هشت میلیون و ۹۷ هزار و ۲۶ تن بیشترین میزان تولیدات فولادی را در بین واحدهای یاد شده داشت.