مراجعه برخی بیماران کرونا در خوزستان با علائم بیماری‌ های گوارشی/قرنطینه رامشیر جدی‌تر شد

مراجعه برخی بیماران کرونا در خوزستان با علائم بیماری‌ های گوارشی/قرنطینه رامشیر جدی‌تر شد.سرپرست دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت: اخیرا مواردی از بیماران ویروس کرونا در خوزستان، با علائم بالینی بیماری‌های گوارشی چون دردشکم و اسهال و خون ریزی معده مراجعه کرده اند، همچنین در روزهای گذشته بیمارانی با تابلو خون‌ریزی گوارشی مراجعه […]

مراجعه برخی بیماران کرونا در خوزستان با علائم بیماری‌ های گوارشی/قرنطینه رامشیر جدی‌تر شد.سرپرست دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت: اخیرا مواردی از بیماران ویروس کرونا در خوزستان، با علائم بالینی بیماری‌های گوارشی چون دردشکم و اسهال و خون ریزی معده مراجعه کرده اند، همچنین در روزهای گذشته بیمارانی با تابلو خون‌ریزی گوارشی مراجعه و تست کرونا آنها مثبت اعلام شد. میانگین سنی مبتلایان رامشیری ۴۰ سال است.

ورود و خروج افراد از روستاها و مناطق رامشیر که مبتلا داشتند را تا زمانی که همه چیز مشخص شود باید به شدت کنترل کرد و اجازه ورود آنها را به رامشیر و یا شهرهای دیگر داده نشود.مردم نباید برای خرید به شهر بیایند و خریدهای آنها باید در روستا تامین شود.. روستا طبیعتا باید قرنطینه شوند نه اینکه از ورود آنها به شهر جلوگیری شود./تنسیم