استاندار خوزستان : تمام تلاش خود را برای صیانت از سلامت مردم بکار خواهیم بست

توضیحات غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان در حاشیه بازدید از بیمارستان شفا اهواز :مردم نگران نباشند من بر عهد خود با آنها پایبند بوده و تمام تلاش خود را برای صیانت از سلامت آنها بکار خواهم بست . غلامرضا شریعتی افزود : مردم خود با رعایت دستورالعمل های بهداشتی و عدم خروج از منازل فقط در […]

توضیحات غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان در حاشیه بازدید از بیمارستان شفا اهواز :مردم نگران نباشند من بر عهد خود با آنها پایبند بوده و تمام تلاش خود را برای صیانت از سلامت آنها بکار خواهم بست . غلامرضا شریعتی افزود : مردم خود با رعایت دستورالعمل های بهداشتی و عدم خروج از منازل فقط در موارد ضرور می‌توانند نقش مهم و تعیین کننده در مهار این اپیدمی داشته باشند

استاتدار خوزستان در ادامه افزود : مدیران کل، مدیران عامل و رؤسای سازمان ها نقش تعیین کننده ای دارند لذا ضمن انجام فعالیت در ادارات، خود باید دغدغه مند تلاش کنند با مدیریت صحیح، حضور کارکنان را به حداقل و آن هم در صورت ضرور برسانند.با هرگونه تصمیم و اقدامی که بدون نظر ستاد استانی کرونا انجام شود برخورد جدی خواهم کرد و با هیچکس تعارف ندارم.مصوبات اخیر ستاد ملی کرونا به این معنی نیست که همه چیز تمام شده است، بلعکس تازه کار ما آغاز شده است

رئیس شورای تامین اظهار داشت : فرمانداران استان همچنان سختگیرانه به کار خود ادامه دهند. ورودی های استان و شهرها کنترل و تردد درون شهری نیز به حداقل‌ برسد.سختگیری‌ها همچون گذشته به قوت خود باقی است و با مشاغلی که مجوز فعالیت داشته اما پروتکل ها را لحاظ نکنند به شدت برخورد می‌شود.با صنوفی که مجوز فعالیت ندارند اما شروع بکار کرده اند در صورت مشاهده برخورد قاطع و قانونی خواهد شد.به رئیس دانشگاه علوم پزشکی دستور داده ام مشاغلی که به عنوان مشاغل کم خطر معرفی شده اند فقط در صورت داشتن کارت سلامت اجازه فعالیت دارند و هرگونه فعالیت بدون داشتن کارت سلامت جرم محسوب می شود