۸۰۰ درخواست جدید مرخصی از سوی زندانیان خوزستان بررسی شد

در اولین نشست فروردین ماه ویژه کنترل و کاهش جمعیت کیفری زندانیان استان خوزستان، پرونده ۸۰۰ زندانی متقاضی مرخصی بررسی شد..به گزارش روابط عمومی دادگستری خوزستان، این نشست با هدف بررسی روند اعطای امتیازات و تأسیسات حقوقی به زندانیان واجد شرایط و با حضور رئیس کل دادگستری استان خوزستان، دادستان مرکز استان، مدیر کل اداره […]

در اولین نشست فروردین ماه ویژه کنترل و کاهش جمعیت کیفری زندانیان استان خوزستان، پرونده ۸۰۰ زندانی متقاضی مرخصی بررسی شد..به گزارش روابط عمومی دادگستری خوزستان، این نشست با هدف بررسی روند اعطای امتیازات و تأسیسات حقوقی به زندانیان واجد شرایط و با حضور رئیس کل دادگستری استان خوزستان، دادستان مرکز استان، مدیر کل اداره زندان ها و مدیر عامل ستاد دیه خوزستان در محل اداره کل زندان های استان برگزار شد.

در این نشست پرونده بیش از ۸۰۰ زندانی متقاضی مرخصی مورد بررسی قرار گرفت و برای اعطای امتیازات حقوقی به ویژه استمرار بخشنامه ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص اعطای امتیازات ماه رجب مورد بررسی قرار گرفت.بر اساس این گزارش، در این جلسه با مرخصی ۲۰۰ زندانی موافقت شد که با احتساب ۳۴۰۰ فقره مرخصی اسفندماه، این رقم از ابتدای اسفندماه سال گذشته تاکنون به ۳۶۰۰ نفر رسیده است و بررسی سایر پرونده ها ادامه دارد.