طرح محدودیت های ترافیکی در خوزستان تا ۲۱ فروردین برقرار است

طرح محدودیت های ترافیکی در خوزستان تا ۲۱ فروردین برقرار است. رییس پلیس‌راه خوزستان: در روزهای گذشته تنها ورودی و خروجی های استان کنترل می شد اما اکنون تمامی ورودی و خروجی شهرها نیز به صورت همزمان کنترل می شود.تنها خودروهایی که دارای پلاک خوزستان می باشند به سمت شهرهای خود هدایت می شوند اما این […]

طرح محدودیت های ترافیکی در خوزستان تا ۲۱ فروردین برقرار است. رییس پلیس‌راه خوزستان: در روزهای گذشته تنها ورودی و خروجی های استان کنترل می شد اما اکنون تمامی ورودی و خروجی شهرها نیز به صورت همزمان کنترل می شود.تنها خودروهایی که دارای پلاک خوزستان می باشند به سمت شهرهای خود هدایت می شوند اما این خودروها دیگر نباید از شهرهای خود خارج شوند و در صورت مشاهده بر اساس قانون با آن ها برخورد می شود.طرح محدودیت های ترافیکی در سطح استان تا ۲۱ فروردین ماه است و شهروندان ملزم به همکاری در این زمینه هستند.