تعطیلی ادارات ۲۶ شهرستان خوزستان تا ۱۵ فروردین

تمامی ادارات و نهادهای دولتی در ۲۶ شهرستان به جز اهواز و ادارات کل استان خوزستان به غیر از بانک‌ها و مراکز بهداشتی، درمانی، امدادی و عملیاتی این شهرستانها تا ۱۵ فروردین ماه با هدف مقابله با شیوع بیماری کرونا تعطیل شدند.براساس مصوبه مشترک شورای تامین، شورای سلامت و ستاد تنظیم بازار، تمامی مراکز تجاری […]

تمامی ادارات و نهادهای دولتی در ۲۶ شهرستان به جز اهواز و ادارات کل استان خوزستان به غیر از بانک‌ها و مراکز بهداشتی، درمانی، امدادی و عملیاتی این شهرستانها تا ۱۵ فروردین ماه با هدف مقابله با شیوع بیماری کرونا تعطیل شدند.براساس مصوبه مشترک شورای تامین، شورای سلامت و ستاد تنظیم بازار، تمامی مراکز تجاری این شهرستان ها به غیر از فروشگاه‌های عرضه مواد غذایی، بهداشتی، نانوایی‌ها و داروخانه‌ها تعطیل خواهند بود.بانک‌ها از فردا تا دوشنبه تابع دستور شورای هماهنگی بانک‌های استان خوزستان به خدمات خود می‌پردازند.