ادارات و بانک های خوزستان چهارشنبه ششم فروردین تعطیل شدند

استاندار خوزستان گفت: تمامی ادارات و سازمان‌های دولتی و بانک‌های خوزستان فردا چهارشنبه به منظور مقابله و پیشگیری از ویروس کرونا تعطیل شدند.غلامرضا شریعتی اظهار داشت: تمامی ادارات و سازمان های دولتی وبانک‌های خوزستان به جز دستگاههای خدمات رسان برای کاهش تردد و حفظ سلامتی مردم در مقابل ویروس کرونا در روز چهارشنبه به حالت […]

استاندار خوزستان گفت: تمامی ادارات و سازمان‌های دولتی و بانک‌های خوزستان فردا چهارشنبه به منظور مقابله و پیشگیری از ویروس کرونا تعطیل شدند.غلامرضا شریعتی اظهار داشت: تمامی ادارات و سازمان های دولتی وبانک‌های خوزستان به جز دستگاههای خدمات رسان برای کاهش تردد و حفظ سلامتی مردم در مقابل ویروس کرونا در روز چهارشنبه به حالت تعطیل درآمدند.وی بار دیگر ااز مردم خواست تا در خانه مانده و چرخه انتشار ویروس کرونا را قطع کنند.