مسافران نوروزی از راه هوایی وارد خوزستان میشوند / ورود روزانه ۱۵۰۰ مسافر به خوزستان!

در پی محدودیت های ایجاد شده در محورهای زمینی ورود به خوزستان ، مسافران نوروزی با هواپیما وارد استان خوزستان میشوند.مدیرکل فرودگاههای استان خوزستان گفت : متوسط ورود روزانه مسافر از طریق فرودگاه اهواز ۱۵۰۰ نفر است.آمار روزانه ۱۵۰۰ نفر تنها مربوط به فرودگاه اهواز است ، در صورتیکه برخی مسافران از طریق فرودگاههای دیگر […]

در پی محدودیت های ایجاد شده در محورهای زمینی ورود به خوزستان ، مسافران نوروزی با هواپیما وارد استان خوزستان میشوند.مدیرکل فرودگاههای استان خوزستان گفت : متوسط ورود روزانه مسافر از طریق فرودگاه اهواز ۱۵۰۰ نفر است.آمار روزانه ۱۵۰۰ نفر تنها مربوط به فرودگاه اهواز است ، در صورتیکه برخی مسافران از طریق فرودگاههای دیگر شهرها هم وارد استان میشوند.مدیرکل فرودگاههای استان همچنین اشاره کرده که کلیه پروازها به مقصد اهواز از ظرفیت مسافری کاملی برخوردار هستند اما پرواز ها با مبدا اهواز به دلیل حجم کمتر مسافر با کاهش ۳۰ تا ۴۰ درصدی قیمت بلیط همراه است!