بروایه ،معاون عملیات فرودگاه اهواز شد

جعفر بروایه به عنوان سرپرست معاونت عملیات فرودگاهی فرودگاه شهید سپهبد قاسم سلیمانی منصوب شد.به گزارش روابط عمومی فرودگاه های خوزستان، طی حکمی از سوی سید مهدی رزاز مدیر کل فرودگاه های استان خوزستان ،جعفر بروایه به عنوان سرپرست معاونت عملیات فرودگاهی فرودگاه شهید سپهبد قاسم سلیمانی منصوب شد .گفتنی است ؛ بروایه دارای مدرک […]

جعفر بروایه به عنوان سرپرست معاونت عملیات فرودگاهی فرودگاه شهید سپهبد قاسم سلیمانی منصوب شد.به گزارش روابط عمومی فرودگاه های خوزستان، طی حکمی از سوی سید مهدی رزاز مدیر کل فرودگاه های استان خوزستان ،جعفر بروایه به عنوان سرپرست معاونت عملیات فرودگاهی فرودگاه شهید سپهبد قاسم سلیمانی منصوب شد .گفتنی است ؛ بروایه دارای مدرک کارشناس ارشد نرم افزار کامپیوتر و پیش از این سمت رییس امور ترمینال ها ، تسهیلات و تجهیزات فرودگاهی فرودگاه اهواز را عهده دار بود.