مدارس و دانشگاه‌های خوزستان تا ۱۵ اسفند تعطیل اعلام شد

مدارس و دانشگاه‌های خوزستان تا ۱۵ اسفند ماه تعطیل اعلام شد.مدارس، مراکز آموزشی و دانشگاهی سراسر خوزستان به منظور حفظ نکات ایمنی و بهداشتی، تعطیل اعلام شدند. مدارس و مراکز آموزشی خوزستان بنا به دستور استاندار خوزستان برای جلوگیری از سرایت احتمالی ویروس کرونا تا ۱۵ اسفند ماه تعطیل اعلام شدند.این تصمیم برای جلوگیری از […]

مدارس و دانشگاه‌های خوزستان تا ۱۵ اسفند ماه تعطیل اعلام شد.مدارس، مراکز آموزشی و دانشگاهی سراسر خوزستان به منظور حفظ نکات ایمنی و بهداشتی، تعطیل اعلام شدند. مدارس و مراکز آموزشی خوزستان بنا به دستور استاندار خوزستان برای جلوگیری از سرایت احتمالی ویروس کرونا تا ۱۵ اسفند ماه تعطیل اعلام شدند.این تصمیم برای جلوگیری از آلودگی افراد به بیماری ناشی از ویروس کرونا و برای حفظ سلامت جسمی و روحی مردم اتخاذ شده است.