گزارش تصویری از سه شنبه های قرانی مرکز فرهنگی امام حسین اهواز

در راستای گسترش فرهنگ قرآنی و آموزش تخصصی جوانان و نوجوانان روز سه شنبه هر هفته جلسات قرآنی در قالب طرح  “فاستمع لما یوحی” از سوی مرکز فرهنگی امام حسین (ع) اهواز تحت اشراف آیت الله شیخ عباس کعبی نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری برگزار می شود   

در راستای گسترش فرهنگ قرآنی و آموزش تخصصی جوانان و نوجوانان روز سه شنبه هر هفته جلسات قرآنی در قالب طرح  "فاستمع لما یوحی" از سوی مرکز فرهنگی امام حسین (ع) اهواز تحت اشراف آیت الله شیخ عباس کعبی نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری برگزار می شود