انعقاد تفاهم‌نامه تامین مالی فاز دوم آبرسانی به غیزانیه اهواز

سرپرست شرکت آب و فاضلاب روستایی خوزستان از انعقاد تفاهم‌نامه تامین هزینه‌های فاز دوم پروژه آبرسانی روستایی به غیزانیه شهرستان اهواز خبر داد.عادل حرباوی درگفت‌وگو با ایسنا اظهارکرد: پس از بازدید صورت گرفته توسط استاندار خوزستان در سال ۱۳۹۵ از پروژه آبرسانی روستایی غیزانیه، مصوب شد تا شرکت مناطق نفتخیز جنوب در تامین هزینه‌های مورد […]

سرپرست شرکت آب و فاضلاب روستایی خوزستان از انعقاد تفاهم‌نامه تامین هزینه‌های فاز دوم پروژه آبرسانی روستایی به غیزانیه شهرستان اهواز خبر داد.عادل حرباوی درگفت‌وگو با ایسنا اظهارکرد: پس از بازدید صورت گرفته توسط استاندار خوزستان در سال ۱۳۹۵ از پروژه آبرسانی روستایی غیزانیه، مصوب شد تا شرکت مناطق نفتخیز جنوب در تامین هزینه‌های مورد نیاز فاز دوم پروژه آبرسانی به غیزانیه اهواز مشارکت کند.

سرپرست شرکت آبفا روستایی خوزستان با بیان اینکه بر اساس مصوبه انجام‌شده، شرکت نفت متعهد به تامین اعتباری افزون بر ۱۲ میلیارد تومان شد، افزود: در فاز دوم این پروژه و در ابتدا شرکت نفت رقم ۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان از اعتبار تصویب شده را تامین کرد اما با توجه به اینکه از آن مصوبه تا امروز مدت زمان زیادی گذشته است، به عقد تفاهم‌نامه‌ای جدید میان شرکت آبفا روستایی خوزستان و شرکت نفت اقدام شد.وی تصریح کرد: در فاز دوم در مجموع ۲۵ کیلومتر خط انتقال کارگزاری خواهد شد که با تامین اعتبار اولیه، ۸ کیلومتر آن توسط آبفا روستایی خوزستان حفاری و کارگزاری شده است.حرباوی با بیان اینکه بر اساس تفاهم‌نامه جدید که روز گذشته منعقد شد، ۱۸ کیلومتر باقیمانده کارگزاری خواهد شد، گفت: ادامه این عملیات با تامین هزینه توسط شرکت نفت به سرعت انجام خواهد شد.وی ادامه داد: پروژه آبرسانی به روستاهای غیزانیه اهواز در دو فاز در حال اجرا است که در فاز اول ۲۲ کیلومتر و در فاز دوم ۲۵ کیلومتر لوله کارگزاری می‌شود.