مرگ همزمان چهار زن اهوازی را فراموش نکنیم

دربحبوحه بارش های کم سابقه اهواز خبر مرگ همزمان چهار بیمار زن در بیمارستان امام افکار عمومی را شوکه کرد.این چهاربیمار که در Icuبستری بوده اند بدلیل قطعی برق بیمارستان بر اثر صاعقه و وارد مدار نشدن سیستم جایگزین جان خود را از دست داده اند.بارش های کم سابقه روز گذشته هرچند سنگین ولی بدون […]

دربحبوحه بارش های کم سابقه اهواز خبر مرگ همزمان چهار بیمار زن در بیمارستان امام افکار عمومی را شوکه کرد.این چهاربیمار که در Icuبستری بوده اند بدلیل قطعی برق بیمارستان بر اثر صاعقه و وارد مدار نشدن سیستم جایگزین جان خود را از دست داده اند.بارش های کم سابقه روز گذشته هرچند سنگین ولی بدون تلفات جانی بود و قابل جبران ولی از ماجرای مرگ چهار زن اهوازی که هرکدام خانواده ای چشم انتظار داشته اند نباید بسادگی گذشت.رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز، مدیر بیمارستان امام و مدیر عامل شرکت توزیع برق اهواز باید پاسخگوی افکار عمومی و محاکم قضایی باشند