ادارات اهواز تعطیل شد

ادارات اهواز هم تعطیل شد.فرمانداری اهواز اعلام کرد:با توجه به بارندگی های شدید اخیر، آبگرفتگی معابر و جلوگیری از خطرات احتمالی همه مقاطع تحصیلی، مراکز آموزش عالی، سازمان ها، بانکها و ادارات و دستگاه های اجرایی شهرستان اهواز به استثنای مراکز امدادی، اورژانسی و خدماتی در روز سه شنبه مورخ ۹۸/۹/۲۶ تعطیل می باشد.

ادارات اهواز هم تعطیل شد.فرمانداری اهواز اعلام کرد:با توجه به بارندگی های شدید اخیر، آبگرفتگی معابر و جلوگیری از خطرات احتمالی همه مقاطع تحصیلی، مراکز آموزش عالی، سازمان ها، بانکها و ادارات و دستگاه های اجرایی شهرستان اهواز به استثنای مراکز امدادی، اورژانسی و خدماتی در روز سه شنبه مورخ ۹۸/۹/۲۶ تعطیل می باشد.