آتش نشانان اهوازی پس از باران برای دفع آبگرفتگی معابر به کمک شهروندان آمدند

رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز از دفع آبگرفتگی معابر توسط آتش نشان خبر داد. ابراهیم قنبری بیان کرد: با توجه به بارندگی اخیر در شهر اهواز و تجمع آب باران در برخی معابر سازمان آتش نشانی اهواز جهت جلوگیری از خطرات ناشی از آب گرفتگی معابر برای شهروندان، با اعزام خودرو […]

رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز از دفع آبگرفتگی معابر توسط آتش نشان خبر داد. ابراهیم قنبری بیان کرد: با توجه به بارندگی اخیر در شهر اهواز و تجمع آب باران در برخی معابر سازمان آتش نشانی اهواز جهت جلوگیری از خطرات ناشی از آب گرفتگی معابر برای شهروندان، با اعزام خودرو تانکر و استفاده از دستگاههای پمپ کف کش و موتور برق، آب های سطحی منطقه تپه به سمت برومی و کوی باهنر جنب مدرسه ادب را دفع نمود.رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهردرای اهواز اظهار کرد: تخلیه آبهای سطحی در این مناطق جهت تردد و آسایش شهروندان انجام شد.

باید از شورای شهر دوره پنجم و شهردار اهواز بابت انتخاب گزینه قنبری برای این سازمان تقدیر و تشکر کرد که همواره با روحیه مضاعف و مصمم پای کار بوده و هست و موجب رضایت همکاران و پرسنل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شده است