مرگ مشکوک یک دانشجوی دانشگاه چمران اهواز

مرگ مشکوک یک دانشجوی دانشگاه چمران اهواز/ علت نامشخص!.معاون دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز: اواخر هفته گذشته، یکی از دانشجویان پسر این دانشگاه خارج از خوابگاه جان خود را از دست داد و پیکر وی در انتهای خیابان یک منطقه بوستان پیدا شد.علت مرگ تعیین نشده و از طریق مراجع ذیصلاح در حال بررسی و […]

مرگ مشکوک یک دانشجوی دانشگاه چمران اهواز/ علت نامشخص!.معاون دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز: اواخر هفته گذشته، یکی از دانشجویان پسر این دانشگاه خارج از خوابگاه جان خود را از دست داد و پیکر وی در انتهای خیابان یک منطقه بوستان پیدا شد.علت مرگ تعیین نشده و از طریق مراجع ذیصلاح در حال بررسی و پیگیری هستیم