خوزستان بارانی می‌شود

مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: سامانه بارشی از اواخر وقت امروز یکشنبه وارد استان می‌شود. محمد سبزه زاری اظهار داشت: در بررسی نقشه‌های پیش یابی سامانه بارشی از اواخر وقت امروز به تدریج وارد استان شده و تا اواخر وقت سه شنبه حاکم است و افزایش ابر، رگبار و باران همراه با رعدو برق و وزش […]

مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: سامانه بارشی از اواخر وقت امروز یکشنبه وارد استان می‌شود. محمد سبزه زاری اظهار داشت: در بررسی نقشه‌های پیش یابی سامانه بارشی از اواخر وقت امروز به تدریج وارد استان شده و تا اواخر وقت سه شنبه حاکم است و افزایش ابر، رگبار و باران همراه با رعدو برق و وزش باد به نسبت شدید به ویژه در مناطق شمالی، شمال شرقی و شرق استان و احتمال ریزش تگرگ در برخی نقاط و بارش برف در ارتفاعات زاگرس انتظار می‌رود.وی افزود: سامانه دیگر از اواخر وقت پنجشنبه وارد استان می‌شود و از تلفیق این ۲ سامانه بارندگی‌های خوبی در استان به ویژه در شمال، شمال شرق و شرق استان ثبت خواهد شد.سبزه زاری با اشاره به اینکه دمای هوای استان روند کاهشی دارد ادامه داد: در ۲۴ ساعت گذشته آغاجاری با ۲۷.۸ و ایذه با هفت درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و سردترین نقاط استان و حداکثر دمای اهواز ۲۶.۶ و حداقل ۱۲.۶ درجه سانتیگراد گزارش شده است.