مراجعه یک هزار و ۹۴ بیمار تنفسی به مراکز درمانی اهواز و خوزستان پس ازاولین باران پاییزی

مدیر روابط عمومی‌ دانشگاه علوم‌ پزشکی‌ جندی‌ شاپور اهواز از مراجعه ۲ هزار و ۳۸۴ بیمار با مشکلات تنفسی در سه روز گذشته به مراکز درمانی تابعه این دانشگاه خبر داد.دکتر فرهاد حمزه‌لویی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به بروز مشکلات تنفسی برای خوزستانی‌ها در پی بارندگی روزهای گذشته اظهار کرد: در روز چهارشنبه […]

مدیر روابط عمومی‌ دانشگاه علوم‌ پزشکی‌ جندی‌ شاپور اهواز از مراجعه ۲ هزار و ۳۸۴ بیمار با مشکلات تنفسی در سه روز گذشته به مراکز درمانی تابعه این دانشگاه خبر داد.دکتر فرهاد حمزه‌لویی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به بروز مشکلات تنفسی برای خوزستانی‌ها در پی بارندگی روزهای گذشته اظهار کرد: در روز چهارشنبه (۸ آبان‌ماه) در مجموع یک هزار و ۹۴ نفر با مشکلات تنفسی به مراکز درمانی اهواز و دیگر شهرستان‌های تابعه این دانشگاه مراجعه کرده‌اند. از مجموع این بیماران، ۹۷۸ نفر به صورت سرپایی، درمان و ۱۱۶ بیمار نیز بستری شده‌اند.

وی افزود: همچنین در روز پنجشنبه (۹ آبان‌ماه) در مجموع ۶۲۳ بیمار با مشکلات تنفسی به مراکز درمانی اهواز و دیگر شهرستان‌های تابعه این دانشگاه مراجعه کردند که از مجموع این بیماران، ۵۳۱ نفر به صورت سرپایی درمان و ۹۲ بیمار نیز بستری شده‌اند.حمزه‌لویی ادامه داد: در روز جمعه (۱۰ آبان‌ماه) نیز در مجموع ۶۶۷ بیمار با مشکلات تنفسی به مراکز درمانی اهواز و دیگر شهرستان‌های تابعه این دانشگاه مراجعه کرده‌اند. از مجموع این بیماران، ۶۱۰ نفر به صورت سرپایی درمان و ۵۷ بیمار نیز بستری شده‌اند.

به گزارش ایسنا، در پی بارندگی‌های اخیر، از صبح روز سه شنبه ۶ آبان‌ماه تا ساعت ۷ صبح ۷ آبان‌ماه در مجموع چهار هزار و ۴۸۱ بیمار با مشکلات تنفسی به مراکز درمانی اهواز و دیگر شهرستان‌های تابعه این دانشگاه مراجعه کردند. از مجموع این بیماران، چهار هزار و ۳۲۱ نفر به صورت سرپایی، درمان و ۱۶۰ بیمار نیز بستری شدند.همچنین سوم آبان ماه ۳۰۳ نفر و چهارم آبان ماه ۴۶۵ بیمار با عارضه تنفسی به مراکز درمانی زیرمجموعه این دانشگاه مراجعه کرده بودند. در پی بارندگی خفیف در روز یکشنبه، ۲۸ مهرماه نیز ۲۸۶ نفر با عارضه تنفسی به مراکز درمانی زیرمجموعه دانشگاه علوم‌ پزشکی‌ جندی‌ شاپور اهواز در خوزستان مراجعه‌ کردند.