فاضلاب اهواز با ۴۰۰ نقطه بحرانی همچنان گرفتار بی برنامگی و بی تدبیری است

پس زدگی و بالازدگی فاضلاب در معابر شهری پس از بارش های پاییزی و زمستان و حتی در فصل تابستان کابوس تکراری مردم به ویژه در مناطق کم برخوردار است که در این زمینه بیش از ۴۰۰ نقطه بحرانی شناسایی شده اند و این نقاط در فصل بارندگی شرایط سخت تری خواهند داشت.علیرغم دستور مقام […]

پس زدگی و بالازدگی فاضلاب در معابر شهری پس از بارش های پاییزی و زمستان و حتی در فصل تابستان کابوس تکراری مردم به ویژه در مناطق کم برخوردار است که در این زمینه بیش از ۴۰۰ نقطه بحرانی شناسایی شده اند و این نقاط در فصل بارندگی شرایط سخت تری خواهند داشت.علیرغم دستور مقام معظم رهبری به رییس جمهور در خصوص وضعیت فاضلاب اهواز اما همچنان در استان خبری از برنامه عملیاتی نیست و چه بسا خرید خودروهای اروندی اولویت نخست برخی مدیران باشد

همچنین انسداد شبکه فاضلاب و آبگرفتگی معابر تا روزها و هفته ها پس از هر بارندگی، زندگی را برای مردم سخت می‌کند؛ کافی است مردم که برای رفتن به مدرسه و محل کار بیدار می‌‌شوند، در خانه را باز کنند، تا پس از دیدن صحنه مقابل خود و چند دقیقه سکوت متوجه شوند که تنها راه خروج از منزل قایق است.وضعیت خیابان انقلاب در کوی کمپلو آنهم پس از صرف ۵ میلیارد تومان پول بی زبان بیت المال و سیل فاضلاب در آن پس از اولین بارش پاییزی امسال تنها بخشی از این معضل فراگیر در اهواز هست.البته تمام این شرایط برای مناطق با وضعیت نسبتا مطلوب رخ می‌دهد، برای افرادی که در کوی علوی، کمپلو، مشعلی، شکاره و خیلی مناطق دیگر زندگی می‌کنند قضیه متفاوت است زیرا آن‌ها شب تا صبح درحال جمع کردن فرش و وسایل زندگی خود هستند که در ترکیب آب باران و فاضلاب در خانه معلق شده‌اند.

چالش مهم بالازدگی فاضلاب و آبگرفتگی معابر سبب شده تا آسفالت بسیاری از نقاط اهواز و خوزستان، آسیب ببیند و زمان ماندگاری آن به کمترین حد ممکن برسد به طوری که برای مثال در منطقه ۶ اهواز کمترین نقطه ای دارای آسفالت مناسب دیده می‌شود.بیش از ۲۰ سال از معضل شبکه فاضلاب اهواز می‌ گذرد، معضلی که روز به روز بر ابعاد آن و همینطور بر هزینه ریالی اصلاح آن افزوده می‌شود ومشکلات بسیاری را برای مردم به وجود آورده است.از مجموع ۲۴۰۰ کیلومتر شبکه جمع آوری و خطوط اصلی انتقال فاضلاب اهواز حدود ۹۰۰ کیلومتر آن از جنس بتنی و فرسوده بوده است؛ فرسودگی لوله های انتقال و آثار مخرب درختچه های کنوکارپوس بر زیرساخت‌های شهری دو عامل اصلی این معضل بزرگ معرفی می‌شوند

وقتی مطالبات مردم خواسته یا ناخواسته از فهرست اولویت ها خارج شده به یکباره از مهم ترین نیاز به فرعی ترین نیاز تبدیل شود معلوم است فاضلاب اهواز برای بازسازی پس از چند دهه به چند دهه دیگر موکول میشود .جوان بیکار هم به جای مطالبه شغل ، رفع محدودیت از ماشین اروندی را مطالبه میکند *در حالی که خودش پراید هم ندارد .هدایت افکار عمومی به سمت اولویت های توسعه از جمله وظایف نخبگان ،خبرگان ،و رسانه (به معنای عام) است.من اگر دستی در قدرت داشتم به جای ماشین *اروندی فاضلاب اهواز رادر *دستور کارم قرار میدادم .تنزل مطالبات از اصل به فرع بلایی است که مردم را به ستوه آورده است

سید رضا میرزاده