کتک کاری معلم معترض به عملکرد مدیرکل سابق در جلسه معارفه مودت بهبهانی

پیش از ظهر امروز و هنگام سخنرانی مدیرکل سابق ، یکی از معلمان ناحیه سه بنام “طاهری” که از قضا دارای درجه علمی دکترا در رشته ادبیات عرب بود ، با استناد به آمار و منطق علمی و بسیار محترمانه به نقد عملکرد مدیرکل سابق پرداخت .ناگهان دو جوان از بیرون وارد سالن محل اجرای […]

پیش از ظهر امروز و هنگام سخنرانی مدیرکل سابق ، یکی از معلمان ناحیه سه بنام “طاهری” که از قضا دارای درجه علمی دکترا در رشته ادبیات عرب بود ، با استناد به آمار و منطق علمی و بسیار محترمانه به نقد عملکرد مدیرکل سابق پرداخت .ناگهان دو جوان از بیرون وارد سالن محل اجرای برنامه معارفه مودت بهبهانی مدیر کل جدید شده و دور “معلم معترض ” را می گیرند ، یکی مشغول مجادله لفظی با وی شده و شخص دومی که احتمالا بادیگارد انتخاباتی بوده ، سیلی محکمی را بصورت معلم می زند

در این هنگام تعدادی از حاضران با جلوگیری از ادامه تنش افراد درگیر را به خارج سالن هدایت و شخص ضارب به سرعت محل را ترک می کند.در هر صورت سیلی زدن به صورت معلم آنهم بدلیل انتقاد از عملکرد یک مدیر و سکوت مدیرکل جدید در مقابل این صحنه زننده در شان آموزش و پرورش نبوده و می تواند پیش زمینه اهانت های بیشتر به مقام معلم باشد.متاسفانه عده ای از مدیران استان و چهره های سیاسی طی سه سال اخیر فضای استان و آموزش و پرورش را درگیر حاشیه های فراوان کرده و مدیریت ها را ملک فردی ، خانوادگی و همشهریان خویش قلمداد و انجام هر فعلی را برای خود مجاز می دانند