کمبود تخت برای بیماران تنفسی در بیمارستان های اهواز

پس از بارش اولین باران پاییزی در شامگاه شنبه چهارم آبان ماه ۹۸ ، تعداد زیادی از بیماران تنفسی و افراد متاثر از “باران اسیدی” به مراکز درمانی کلانشهر اهواز خصوصا بیمارستان گلستان مراجعه کرده اما با کمبود تخت و دستگاه های ویژه بیماران تنفسی مواجه شده اند.خبرنگار- شهروند عصرما با ارسال تصاویری از شرایط […]

پس از بارش اولین باران پاییزی در شامگاه شنبه چهارم آبان ماه ۹۸ ، تعداد زیادی از بیماران تنفسی و افراد متاثر از “باران اسیدی” به مراکز درمانی کلانشهر اهواز خصوصا بیمارستان گلستان مراجعه کرده اما با کمبود تخت و دستگاه های ویژه بیماران تنفسی مواجه شده اند.خبرنگار- شهروند عصرما با ارسال تصاویری از شرایط بیماران مراجعه کننده به مرکز درمانی گلستان در ۴۵ دقیقه بامداد روز یکشنبه وضعیت بیماران بدلیل کمبود تخت را نگران کننده خواند