مقتدایی:برای یک پروژه با کلی تبعات سوء میلیاردها تومان هزینه می شود کسی نیست از آنها جواب بخواهد

تجربه قانون گذاری و اجرای بندها ثابت کرده که هر نسخه ای که مرکز پیچید الزاما ختم بخیر نمی شود.مثلا شما بحث آب در خوزستان را اگر در نظر بگیرید در هر دوره ای نسخه های مختلفی برایش پیچیده اند و استان به ملقمه و ترکیبی تبدیل شده که اصلاتهش چه می خواهد شود مشخص […]

تجربه قانون گذاری و اجرای بندها ثابت کرده که هر نسخه ای که مرکز پیچید الزاما ختم بخیر نمی شود.مثلا شما بحث آب در خوزستان را اگر در نظر imagesCA7XWP1Oبگیرید در هر دوره ای نسخه های مختلفی برایش پیچیده اند و استان به ملقمه و ترکیبی تبدیل شده که اصلاتهش چه می خواهد شود مشخص نیست.عبدالحسین مقتدایی استاندار خوزستان  که در جلسه کارگروه اقتصادی استان که در سالن جلسات استاندار برگزار شد اظهار داشت: تجربه قانون گذاری و اجرای بندها ثابت کرده  که هر نسخه ای که مرکز پیچید الزاما ختم بخیر نمی شود.مثلا شما بحث آب در خوزستان را اگر در نظر بگیرید در هر دوره ای نسخه های مختلفی برایش پیچیده اند و استان به ملقمه و ترکیبی تبدیل شده که اصلاتهش چه می خواهد شود مشخص نیست.وی افزود:مثلا یک دوره بحث سد سازی ها مطرح شد که تبعاتش برای استان خوزستان ماند یا دوره دیگر احیاء اراضی کشاورزی ،احیای اراضی شور و بحث نیشکر ها مطرح شد که باز عوارضش برای استان بود همین قصه برای پتروشیمی ها هم ادامه پیدا کرد.مقتدایی گفت:یکی از وظایفی که مدیران استانی دارند این است که نسبت به هر چیزی که تدوین می شود اگر  با اوضاح و احوال و شرایط جغرافیایی استان انطباق نداشته باشد آن را نپذیرند حتی قانون هم که برای حفظ امنیت اجتماعی اقتصادی سیاسی  و آرامش افراد جامعه است اگر برای 75 درصد امنیت و آرامش فراهم کند ولی برای 25 درصد این آرامش را فراهم نکند باید تبصره بخورد.وی ادامه داد:جزو وظایف مدیران است که هر چیزی ابلاغ شد قرار نیست اجرا شود همین الان هم که سرشاخه ها چه بشود چه نشود  نتیجه  تقابل با یک ابلاغ ملی بود آنچیزی که الان مصوب شده برای سرشاخه ها نتیجه یک تقابل و یک همت در مقابل یک مصوبه ای است که بار منفی داشته است.مقتدایی تصریح کرد:به قانون بودجه هم اعتراض داریم و  وظیفه مرکز این است که شرایط را برای مدیران محلی فراهم کند  اگر یک ریال جابجا شود دیوان محاسبات با گوش آویزانمان می کنند بعد آنهایی که نشسته اند آن محاسبات را انجام دادند که برای یک پروژه  با کلی تبعات سوء میلیاردها تومان هزینه می شود  کسی نیست از آنها جواب بخواهد.وی در پایان خاطر نشان ساخت:به قول بچه جبهه ای ها ما اطلاعات عملیات هستیم  اطلاعات عملیات فرق دارد با ان کسی که در مرکز فرماندهی نشسته است و فقط از دور دستور میدهد . اطلاعات عملیات واقعیت را بروی کالک می کشد و نشان می دهد ، اگر فرمانده بالاتر علیرغم اطلاعات خواست کاری انجام دهد ، مسئولیتش با خودش است مثلا همین ماده هفتی که مقابل من هست اصلا قابل اجرا نیست و یک تعارف است.