ساعات اداری در ماه مبارک رمضان در استان خوزستان تغییر کرد

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری از تغییر ساعات اداری در استان خبر داد و گفت: این تغییر با توجه به ماه مبارک رمضان و گرمای شدید منطقه صورت گرفته است.به گزارش روزچهارشنبه اداره کل روابط عمومی استانداری خوزستان ˈعلی عمادˈ گفت: با دستور استاندار خوزستان به منظور بهره مندی هرچه بیشتر هم استانیهای […]

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری از تغییر ساعات اداری در استان خبر داد و گفت: این تغییر با توجه به ماه مبارک رمضان و گرمای شدید منطقه صورت گرفته است.به گزارش روزچهارشنبه اداره کل روابط عمومی استانداری خوزستان ˈعلی عمادˈ گفت: با دستور استاندار خوزستان به منظور بهره مندی هرچه بیشتر هم استانیهای عزیز از فیوضات ماه مبارک رمضان به ویژه در شبهای شریف قدرتغییر ساعات کاری در ادارات و دستگاههای استان در ماه رمضان از ساعت 6.30 به 7.30 و از ساعت 14.45 به 14 تغییر یافت.عماد گفت: بانک ها، شرکت ها و سازمان های خدمات دهنده ای که روزهای پنج شنبه تعطیل نیستند، می توانند برابر بخشنامه هیئت دولت عمل کنند.