تقلب در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان تایید شد

رییس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در یک نشست تلویزیونی علت تاخیر در اعلام نتایج انتخاباتی را بازرسی ۱۹۳۰ محل رای دهی مطرح کرد و گفت: به دلیل اینکه سر و صدای زیاد از سوی تیم اصلاحات و همگرایی ایجاد شد، این مکان‌ها دوباره بررسی خواهند شد.به گزارش گروه دریافت خبر عصر ما به نقل از […]

رییس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در یک نشست تلویزیونی علت تاخیر در اعلام نتایج انتخاباتی را بازرسی ۱۹۳۰ محل رای دهی مطرح کرد و گفت: به دلیل اینکه سر و صدای زیاد از سوی تیم اصلاحات و همگرایی ایجاد شد، این مکان‌ها دوباره بررسی خواهند شد.به گزارش گروه دریافت خبر عصر ما به نقل از آوا، یوسف نورستانی افزود: بازرسی آرا به درخواست تیم اصلاحات و همگرایی به سرپرستی دکتر عبدالله عبدالله صورت گرفته و کمیسیون نیز بر اساس مشاوره‌های تکنیکی و شفافیت بیشتر، در خواست این تیم را در خصوص بازشماری آرا برخی مناطق پذیرفته است.

69387_935

نورستانی، بازرسی آرا را تنها وسیله جدا کردن آرا پاک از ناپاک دانست و تاکید کرد: شکی نیست که در کار کمیسیون کمی و کاستی وجود داشته است، بنابراین کمیسیون مصمم است هر کاری که به مصلحت کشور باشد انجام دهد.نورستانی با اینکه تقلب صندوق‌ها را در برخی از استان‌ها حتی از سوی کارمندان کمیسیون می‌پذیرد، اما در عین حال تاکید می‌کند بازرسی این مکان‌ها به دلیل اعتراض‌ها و انتقادات صورت گرفته انجام می‌شود.وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: در برخی از استان‌ها مانند خوست، پکتیا، پکتیکا، پنجشیر و غور با توجه به جمعیت منطقه، آرا بیشتری وجود دارد که جداً از طرف کمیسیون تحت بررسی قرار می‌گیرد.

رییس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفت: بسیاری از مشکلات به وجود آمده به دلیل نبود آمار درست از تعداد نفوس و واجدین شرایط رای دهی ناشی شده است.وی در پاسخ به این سوال که کمیسیون بر اساس کدام آمار و ارقام انتخابات را برگزار می‌کند، گفت: کمیسیون بر اساس معیارهای انتخابات ۲۰۰۴ و ۲۰۰۹ و همچنین بر اساس احصائیه کارت که در سال ۲۰۱۴ توزیع شده و در مجموع بر اساس کارت و نفوس استان‌ها اگرچه ناقص است، عمل می‌کند.نورستانی، تاخیر در اعلام نتایج را به مصلحت افغانستان می‌داند و بر این عقیده است که این کار می‌تواند دوباره اعتبار بین کمیسیون‌های انتخاباتی و تیم اصلاحات و همگرایی را بوجود آورداین گفته‌ها در حالی بیان می‌شود که طرفداران تیم تحول و تداوم تاکید می‌کنند که باید نتیجه انتخابات بر اساس جدول زمانی اعلام شود.