گوترش: نقش ایران در منطقه سازنده و مثبت است

گوترش: نقش ایران در منطقه سازنده و مثبت استدبیرکل سازمان ملل متحد نقش ایران را در منطقه سازنده و مثبت توصیف کرد که در شرایط منطقه به شدت اهمیت دارد.آنتونیو گوترش روز جمعه در نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره فعالیت های موشکی ایران و آنچه که خبرنگار دخالت در منطقه دانست، این مطلب […]

گوترش: نقش ایران در منطقه سازنده و مثبت استدبیرکل سازمان ملل متحد نقش ایران را در منطقه سازنده و مثبت توصیف کرد که در شرایط منطقه به شدت اهمیت دارد.آنتونیو گوترش روز جمعه در نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره فعالیت های موشکی ایران و آنچه که خبرنگار دخالت در منطقه دانست، این مطلب را مطرح کرد.وی تاکید کرد: معتقدم ایران به شدت اهمیت دارد و در شرایطی که در منطقه و در یمن و سوریه مواجه هستیم، نقش سازنده ای ایفا می کند.