ارتش عراق برای پاکسازی تکریت آماده می شود

نیروهای امنیتی عراق خود را برای انجام حمله گسترده قریب الوقوع به منظور پاکسازی مناطق تحت اشغال تروریست ها از جمله شهر تکریت آماده می کنند.به گزارش شبکه العراقیه، نیروهای ارتش عراق، عشایر و افراد داوطلب در جبهه های بیجی، سامرا، الانبار و دیالی به پیروزی های چشمگیری دست یافتند. ارتش عراق حمله گسترده ای […]

نیروهای امنیتی عراق خود را برای انجام حمله گسترده قریب الوقوع به منظور پاکسازی مناطق تحت اشغال تروریست ها از جمله شهر تکریت آماده می کنند.به گزارش شبکه العراقیه، نیروهای ارتش عراق، عشایر و افراد داوطلب در جبهه های بیجی، سامرا، الانبار و دیالی به پیروزی های چشمگیری دست یافتند. ارتش عراق حمله گسترده ای را علیه تروریست های داعش مستقر در سه شهر شمال این کشور به منظور بیرون راندن آنها و فراهم کردن زمینه پاکسازی موصل آغاز کرده است.

81217932-5790040

سرلشکر ˈفاضل برواریˈ فرمانده لشکر طلایی عراق، تحرکات نظامی موفقیت آمیز اخیر نیروهای مسلح این کشور را زمینه ساز آزادسازی تمام سرزمین عراق دانست.برواری در گفت وگو با شبکه العراقیه اظهار داشت: نیروهای امنیتی و ارتش به زودی در سه منطقه شمال عراق برای پاکسازی کامل از لوث تروریست های داعش دست به تهاجم وسیعی خواهند زد.

برواری افزود: نیروهای ویژه لشکر طلائی با همکاری ارتش عراق محاصره مناطق استقرار تروریست های داعش در شهرهای تکریت، سامرا و بیجی را آغاز کرده اند.وی خاطرنشان کرد: عملیات امنیتی می تواند سه شهر یاد شده را ظرف دو روز آینده از لوث وجود تروریست ها پاک کند.