نوری المالکی : عوامل دست اندرکار تحولات اخیر عراق مجازات می شوند

خبرگزاری ˈ شینهوا ˈی چین روز یکشنبه درگزارشی ازبغداد اعلام کرد که نخست وزیر عراق وعده داده است همه عوامل دست اندرکار تحولات اخیر درعراق، از شبه نظامیان گرفته تا سربازان متخلف را مجازات کند.ˈنوری المالکیˈ امروز تاکید کرد، شبه نظامیان اسلامگرایی که درچندروز گذشته در شمال این کشور پیشروی کرده اند را همراه آن […]

خبرگزاری ˈ شینهوا ˈی چین روز یکشنبه درگزارشی ازبغداد اعلام کرد که نخست وزیر عراق وعده داده است همه عوامل دست اندرکار تحولات اخیر درعراق، از شبه نظامیان گرفته تا سربازان متخلف را مجازات کند.ˈنوری المالکیˈ امروز تاکید کرد، شبه نظامیان اسلامگرایی که درچندروز گذشته در شمال این کشور پیشروی کرده اند را همراه آن دسته از سربازان ارتش که در انجام وظایف خود کوتاهی کرده اند، تنبیه خواهد کرد.

81202411-5762893

وی گفت:همه کسانی که مسوول بروز رویدادهای موصل و سایر مناطق بودند و یا کسانی هم که به نوعی دراین تحولات نقش داشتند،نباید از زیربار مسوولیت شانه خالی کنند و باید مجازات شوند.نخست وزیر عراق تاکیدکرد، آن دسته از سربازانی هم که درعمل به وظایف کوتاهی کرده و یا ترک پست کردند،نباید تصور کنند که در خانه های مادری و یا بستگان خود در امان هستند، چراکه طبق قانون باید محاکمه شده و تحت پیگرد قضایی قرار گیرند. المالکی ازاین دسته از سربازان خواست،هرچه سریعتر برای برخورداری از بخشش و تخفیف مجازات به نزدیکترین واحدهای ارتش پیوسته و خود را از مجازات های ویژه افراد فراری رهایی بخشند.شینهوا همچنین از سفر روز جمعه نخست وزیر عراق به سامرا و دیدار با فرماندهان ارتش عراق خبر داد.