عبدالله گل: ایران وترکیه مصمم به توسعه مناسبات درهمه زمینه ها هستند

رییس جمهوری ترکیه گفت: اراده سیاسی تهران و آنکارا بر اساس توسعه مناسبات در همه زمینه ها استوار است.به گزارش گروه دریافت خبر عصر ما،رییس جمهوری ترکیه روز دوشنبه پس از پایان مذاکرات رسمی با رییس جمهوری اسلامی ایران در آنکارا این مطلب را در یک کنفرانس خبری مشترک با ˈحسن روحانیˈ عنوان کرد.وی گفت: […]

رییس جمهوری ترکیه گفت: اراده سیاسی تهران و آنکارا بر اساس توسعه مناسبات در همه زمینه ها استوار است.به گزارش گروه دریافت خبر عصر ما،رییس جمهوری ترکیه روز دوشنبه پس از پایان مذاکرات رسمی با رییس جمهوری اسلامی ایران در آنکارا این مطلب را در یک کنفرانس خبری مشترک با ˈحسن روحانیˈ عنوان کرد.وی گفت: سفر روحانی به ترکیه پس از گذشت 18 سال از سفر رسمی یک رییس جمهوری ایران به آنکارا، اهمیت تاریخی دارد.

81194144-5748936

عبدالله گل افزود: ایران و ترکیه به عنوان دو کشور بزرگ منطقه، مناسبات تاریخی و ریشه داری دارند که اکنون در حال توسعه است .رییس جمهوری ترکیه اضافه کرد: ˈنشست شورای عالی راهبردیˈ دو کشور که قرار است امروز برگزار شود ، نشانگر اهمیت مناسبات ایران و ترکیه است.وی تاکید کرد : با آقای روحانی مذاکرات بسیار مفیدی انجام دادیم و در زمینه های سیاسی، اقتصادی ، فرهنگی و دیگر موارد گفت و گو کردیم و تصمیم به توسعه مناسبات در همه زمینه ها گرفتیم.

گل با اشاره به اینکه حجم مناسبات تجاری دو کشور در شرایط کنونی حدود 15 میلیارد دلار است، اضافه کرد: هدف دو کشور رساندن این رقم به 30 میلیارد دلار است .رییس جمهوری ترکیه افزود: بخشهای خصوصی دو کشور مناسبات خود را بیش از پیش گسترش خواهند داد و توسعه مناسبات میان دو کشور بزرگ منطقه به تامین آرامش ، استقرار و رفاه منطقه کمک خواهد کرد.عبدالله گل اضافه کرد که ترکیه همواره در مورد برنامه هسته ای ایران خواهان حل مساله از طریق سیاسی بوده و همین سیاست را دنبال می کند.وی افزود: ترکیه خواهان ˈعاری سازیˈ خاورمیانه از سلاحهای کشتار جمعی است، ولی هیچ کشوری نباید از حق استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای محروم شود.رییس جمهوری ترکیه گفت: اراده سیاسی دو کشور بر اساس توسعه مناسبات استوار است و آنکارا امیدوار است که همه تحریمها علیه ایران لغو شود.